Varmestyring og hybrid varmeanlæg

Hvad er varmestyring?

Varmestyring: som begreb dækker ordet over det at styre temperaturen i sin bygning. Det kan gøres på følgende niveauer:

Bygningsniveau: via CTS anlæg, vejrkompensering, kontrol og styring af centrale komponenter (cirkulationspumper, ventiler og sensorer) og temperaturer. 

Rumniveau: via termostater på radiatorer og rumtermostater til gulvvarme

Du kan i dag benytte dig af varmestyring på rumplan dvs. i radiatorerne og/eller af en mere helhedsorienteret varmestyring, der gælder for hele din bolig. 

Når du benytter dig af moderne varmestyring, behøver du ikke tænke over døgnet/årstiden. Temperaturen i din bolig vil altid føles behagelig at opholde sig i, da den tilpasser sig automatisk efter 'vind og vejr'. Få mest muligt ud af dit varmeanlæg 
økonomisk, varmemæssigt og miljømæssigt

 
 
 

Hvad er et hybrid varmeanlæg?

Et hybrid varmeanlæg er en kombinationsløsning mellem en varmepumpe og et olie-, træpille- eller gasfyr.

Med et hybrid varmeanlæg bruger du derfor to typer for varmekilder. Almindeligvis vil en varmepumpe klare størstedelen dvs. 80-90% af varmeproduktionen, når den kombineres med et fyr.


Med et hybrid varmeanlæg vil din eksisterende varmekilde fungere som et supplement til varmepumpen. Varmefordelingen vil ske ved automatisk styring.

Derved sikres det, at opvarmningen sker med højest mulig effektivitet.

Som bruger af det hybride varmeanlæg bestemmer du selv, hvornår den ene varmekilde skal benyttes frem for den anden. Cerberis 300 kan dog efter indstilling  intuitivt vurdere, hvornår det er mest fordelagtigt at bruge den ene varmekilde frem for den anden.
Fyret vil på den måde kun blive aktiveret, hvis der er ekstra koldt udenfor eller, hvis varmepumpen ikke kan klare opvarmningen alene. Ved et hybrid varmeanlæg har man en mindre slags varmepumpe, end de varmepumper man kan bruge til at opvarme boligen med alene, derfor er deres virkningsgrad mindre.

Et hybrid varmeanlæg har en varmepumpe, der ligesom en luft-til-vand varmepumpe også har en inde- og en udedel. Udedelen optager udendørsluften og videresender den til indedelen som her omdannes til energi til varme og varmt vand.

De to varmekilder - altså varmepumpe og fyr - bygges sammen til ét varmeanlæg og styres af det hybride varmeanlæg Cerberis 300.