HAR DU STYR PÅ 

RUMTEMPERATUR, LUFTFUGTIGHED OG LUFTKVALITET
I DIN BYGNING?

26. april 2024

VIDSTE DU AT...

VEDR. RUMTEMPERATUR:
Ved stillesiddende og stillestående arbejde skal rumtemperaturen ligge mellem 18 °C og 25 °C, bedst ca. ved 21-22°C. Temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold må ikke overstige 25°C.

VEDR. LUFTFUGTIGHED:
Der anbefales, at den relative luftfugtighed (RF) normalt bør ligge mellem 25 % og 60 % (lavest om vinteren og højest om sommeren)

VEDR. LUFTKVALITET:
Koncentration af kuldioxid (CO2) må maks. være 1000 ppm

Ovenstående data er Arbejdstilsynets krav til det termiske og atmosfæriske indeklima (luftkvalitet) i dansk kontorbyggeri.

Vi hjælper med at få styr på dine data - kontakt os for en gratis demo