INDEKLIMAET I SKOLEN

FUNGERER INDEKLIMAET OPTIMALT FOR JERES ELEVER?

Via hybrid varmestyring og overvågning af CO2, relativ luftfugtighed, rumtemperatur og atmosfærisk tryk kan du føle dig helt tryg i klasseværelset sammen med dine studerende/elever.

LÆS MERE OM hvad vi tilbyder

"Vidensgrundlag om skolernes indeklima:
Undersøgelser viser, at i 91 % af klasselokalerne var CO2-niveauet i løbet af en skoledag over grænseværdien, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47 % af brugstiden. Ligesom de viser, at børn, klarer sig 9 % dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

Desuden er 90 % af folkeskolerne bygget før BR95 (Bygningsreglement 1995), hvor der ikke var krav om ventilation. Det er derfor vores mål at gøre det nemmere for kommunerne at prioritere gode indeklimaløsninger. Og dermed styrke indlæringsevnen og fremme sundheden hos børn i skolen.
Undersøgelsen består af to dele - selve undersøgelsen af indeklimaets parametre i skoleklasserne fra DTU, og derudover en undersøgelse på adfærdsområdet fra Alexandra Instituttet."

Kilde: Realdania