2-3 gange om dagligt anbefales det at du sørger for gennemtræk i 5-10 minutter. Ved kortvarigt på den måde at lufte ud bliver dine vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned – og du nedsætter risikoen for fugt/kondens.


vil du have hjælp til at FOREBYGGE SKIMMELSVAMP?


hvordan forhindrer jeg skimmelsvamp i boligen? 

For at undgå dyre bygningsundersøgelser og omkostningsfulde renoveringer kan du faktisk gøre en del selv.
Sporerne findes udenfor i luften i middelstor mængde fra maj til juni og igen fra oktober til november og i store mængder fra august til september.

Sporerne fra skimmelsvampen kommer ind i boligen, når vi lufter ud. Det kan derfor ikke undgås, at der altid vil være en smule skimmelsvamp indendørs. Men du kan fjerne den vigtigste og værste del af den ved at lufte ud og gøre rent.
Såfremt du ikke har et ventilationsanlæg med varmegenvinding i boligen, skal du selv sørge for at lufte ud 2-3 gange dagligt og i 5-10 minutter – også i fyringssæsonen. På den måde lukker du den vandmættede og den sundhedsskadelige luft ud og får frisk luft ind i igen.
Der er dog vigtigt, at du ikke køler dine vægge for meget ned. Det kan nemlig også være med til at øge risikoen for skimmelsvamp. Så: 2-3 gange om dagligt anbefales det at du sørger for gennemtræk i 5-10 minutter. Ved kortvarigt på den måde at lufte ud bliver dine vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned – og du nedsætter risikoen for fugt/kondens. Luften varmes atter op, når alle overflader er varme.
Skru ned for termostaterne, når du lufter ud. De vil nemlig registrere, at det er køligere, og det vil få dem til at producere mere varme. Når du slukker for termostaterne vil der produceres mere varme, imens vinduerne er åbne, og du lufter ud.*
Hvis du finder det vanskeligt at lægge udluftningen ind i en travl hverdag, så lav en vane om at lufte ud om morgenen og aftenen, når du børster tænder og, når du kommer hjem fra arbejde eller anden aktivitet midt på dagen.

* Nyere intelligente termostater lukker selv ved pludselig kuldepåvirkning, så der er det ikke nødvendigt at skrue ned.

Kilde:
Bolius