aranet differential pressure sensor

Aranet differenstryksensor måler forskellen i lufttryk mellem to punkter. Sensoren kan bruges til at detektere tilstoppede luftfiltre og rør, måle luftstrøm og tryk gennem et system.

Anvendelsesområdet dækker forskellige områder såsom HVAC, bygningsautomatik, medicinalindustrien, herunder renrum og laboratorier, hvor under- eller overtrykket skal opretholdes.

Aranet differenstryksensor er kompatibel med Aranet Cloud.